Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

virtuális emlékszoba

▷ Életmű ▷ Konferenciabeszédek

Konferenciák

 

Sík Sándor 1945-től 1961-ig majdnem minden év ádventjén és nagyböjtjében konferenciákat tartott a budapesti (Piarista utcai majd a Mikszáth Kálmán téri) piarista kápolnában, illetve azzal párhuzamosan Budapest egyik nagyobb templomában, rendszerint a belvárosi plébániatemplomban vagy az Egyetemi templomban. Ezek a négy-hat előadásból álló beszéd-sorozatok a második világháborút követő másfél évtizedben, a kommunista diktatúra legsötétebb éveiben a magyar katolikus szellemi-lelki tájékozódás legmaradandóbb megnyilatkozásai voltak, melyek sokaknak nyújtottak lelki és szellemi vigaszt. A templomokat, ahol konferenciáit tartotta, minden alkalommal zsúfolásig megtöltötték az emberek.

A konferencia „műfaja” Sík Sándor életében Szegeden kezdődött. Az 1943/1944-es egyetemi tanév második felében is tartott már a szegedi egyetemi hallgatók számára egy konferencia-sorozatot a Miatyánkról. Ezt a gyakorlatot folytatta 1945 ádventjétől Budapesten. 1947-ben nem tartott konferenciákat, de az iskolák államosítása után, 1948 ádventjétől kezdve minden karácsony és húsvét előtt megtartotta őket. A sorozat akkor ért véget, amikor 1960-ban betegsége miatt csak egy ádventi beszédet tudott elmondani. 1961 nagyböjtjében ugyan még vállalkozott az ádventi beszédsorozat befejezésére, de utána már nem volt ereje ilyen nagyszabású munkára.

A konferenciák népszerűségének egyik oka azok sajátos hangneme volt. Sík Sándor nem szónokolt, és nem is költőként ragadta magával hallgatóit. Úgy beszélt, ahogy a cserkésztáborban, tábortűz mellett szokás. Emelkedett volt ez a hang, egy kissé száraz is, csak néha lágyult el vagy izzott át. Az előadások professzorosak voltak: gondolatokat fejtettek ki, tényeket ismertettek, gondolkodásra, egy-egy téma figyelmes körüljárására biztattak. Olyan embereknek szóltak, akik nem olcsó vigaszra vágytak. Sík Sándor legtöbjüket jól ismerte, hiszen keze alatt nőttek föl. Kérdéseiket komolyan vette, gondjaikat átérezte, és hiteles szóval igyekezett őket megszólítani.

Ezért olyan témákról tartott előadásokat, amelyeknek igazából nem volt szakértője. Erre volt szükség, a történelmi helyzet szorítása közepette ő volt abban a helyzetben, hogy szólhatott. Feladatként vállalta tehát ezeknek a témáknak korszerű, gondos feldolgozását, szinte elölről végigtanulva a biblikus, történelmi műveket, életrajzokat. Segítségére voltak ebben rendtársai, a piarista teológiai főiskola tanárai, de kapott könyveket Pannonhalmáról és máshonnan is. Kissé túlozva mondhatnánk, hogy másfél évtizeden át az egész ország katolikus (sőt keresztény) értelmisége helyett figyelt, olvasott, szóvá tette azt, ami a legtisztábban látók tájékozódásában, beszélgetéseiben letisztult.

Konferenciabeszédeinek egy részét – kissé rövidített, szerkesztett formában – Sík Sándor maga tette közzé a Vigilia hasábjain. Halála után néhány további beszédet Rónay György és Kardos Klára rendezett sajtó alá, részben szintén a Vigiliában, részben pedig A kettős végtelen életmű-válogatás második kötetében (1969). Ezt az tette lehetővé, hogy a beszédekről a hallgatók közül egyesek jegyzeteket készítettek, és e jegyzeteket a költő munkatársa, Kardos Klára gépelt szövegekké szerkesztette. Ezek közül néhányat maga a szerző is átnézett, javított. 1957-től kezdve a konferenciákról hangfelvételek is készültek.

Irodalom: Jelenits István, Kép a kései Sík Sándorról, in Sík Sándor emlékezete, szerk. Bihari József, Szentendre, 1989, 67-73. , Emlékezés a konferenciabeszédek Sík Sándorára, in Vigilia 54(1989), 29-32.

A konferenciabeszédek áttekintése

évnagyböjtádvent
1944A Miatyánk
1945Isten és ember
1946Az Isten országa[Egyéniség és közösség]
1947
1948Az ember útjai Istenhez
1949A MiatyánkAz ember útjai Istenhez II.
1950Az emberiség a kereszt alattKeresztény egyetemesség
1951Jézus Krisztus (Bevezetés az evangéliumba)Készítsétek az Úr útját!
1952A szeretetrőlA Biblia Istene
1953A nyolc boldogság Az Úrangyala
1954A keresztútNégy nagy mester (Útmutatók a lelki életben)
1955Az imádságIstengyermekség és krisztusi nagykorúság
1956Isten és ember a Miatyánk tükrébenÖltözzetek Krisztusba!
1957A hét szentségIsten-várás, Isten-keresés
1958Emberek a kereszt alatt (II)Az ember, amint az Isten elgondolta ◙ ◙
1959Krisztus Urunk kínszenvedése (A fájdalmas titkok alapján)Utak az Istenhez (XX századi megtértek életén keresztül) ◙ ◫
1960A Cirenei nyomábanLelkiéletünk mesterei (befejezése 1961-ben)

A konferenciabeszédek részletes jegyzéke

1944. nagyböjt

A Miatyánk

Szeged, jezsuita (Szent József) templom, vasárnaponként. 9 órakor, az egyetemi hallgatók szentmiséjén

I.„Miatyánk, ki vagy a mennyekben”1944. febr. 1.
II.„Szenteltessék meg a Te neved”1944. febr. 13.
III.„Jöjjön el a Te országod”1944. febr. 20.
IV.„Legyen meg a Te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is”1944. febr. 27.
V.„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”1944. márc. 5.
VI.„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek”1944. márc. 12.
VII.„És ne vígy minket a kísértésbe”1944. márc. 19.
VIII.„De szabadíts meg a gonosztól”1944. márc. 26.

1945. ádvent

meghívó

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), négy adventi vasárnap, délelőtt fél 12 órakor

Isten és ember

I.Az élő Isten (Hogyan nézi a mai keresztény az Istent?)1945. dec. 2.
II.Az egész ember (Hogyan nézi a mai keresztény az embert?)1945. dec. 9.
III.A szabad lélek (Hogyan nézi a mai keresztény önmagát?)1945. dec. 16.
IV.„A forró ma” (Hogyan nézi a mai keresztény a történelmi jelent?)1945. dec. 23.

1946. nagyböjt

Isten országa

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), vasárnaponként, délelőtt ˝ 12 órakor

I.Isten országa – ember országa1946. márc. 10.
II.A bennünk lévő Istenország1946. márc. 17.
III.A látható Istenország1946. márc. 31.
IV.A küzdelmes Istenország1946. márc. 31.
V.A nem-e-világból való ország / A győzelmes Istenország1946. ápr. 7.

1946. ádvent

[Egyéniség és közösség] (Hogyan nézi a keresztény ember a személyiséget, családot, nemzetet, emberiséget?)

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), vasárnaponként

I.A krisztusi teljeskorúság mértéke1946. dec. 1.
II.Család1946. dec. 8.
III.Nemzet1946. dec. 15.
IV.Emberiség1946. dec. 22.

1948. ádvent

Az ember útjai Istenhez

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), péntek esténként fél 7 órakor

I.Az imádság (A realizmus útja)1948. nov. 26.
II.A böjt (A felsőbbrendű ember útja)1948. dec. 3.
III.Az alamizsna (A közösségi ember útja)1948. dec. 9.
IV.A hivatás (A munka útja)1948. dec. 17.

1949. nagyböjt

meghívó

A Miatyánk (II.)

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), csütörtök esténként fél 7 órakor
Budapest, Egyetemi templom, márc. 21-26., esténként 8 órakor (PH, 1948/1949, 22)

I.Miatyánk… a te neved1949. márc. 3.
II.Jöjjön el a te országod1949. márc. 10.
III.Legyen a te akaratod1949. márc. 17.
IV.Mindennapi kenyerünket1949. márc. 24.
V.Bocsásd meg a mi vétkeinket1949. márc. 31.
VI.Ne vígy a kísértésbe1949. ápr. 7.

1949. ádvent

Az ember útjai Istenhez (II.)

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), péntek esténként ˝ 7 órakor „Az előadásokat minden alkalommal oly sokan hallgatták, hogy a sekrestye és a folyosó is megtelt hívőkkel. Ezek számára megafonok közvetítették az érdekes, tanulságos és lelkeket irányító beszédeket.” (PH 1949/1950, 13).

I.A tudomány útjai1949. dec. 2.
II.A hagyomány útjai1949. dec. 9.
III.A misztika útjai1949. dec. 16.
IV.A szépség útjai1949. dec. 23.

1950. nagyböjt

Az emberiség a kereszt alatt

Budapest, Ciszterci (Szent Imre) templom, kedd esténként 7 órakor
Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), péntek esténként fél 7 órakor (PH, 1949/1950, 18)

I.Az idegenek (A katonák, Pilátus)1950. febr. 24. és 28.
II.A hivatalosak I. (A nép, a nagytanács) 1950. márc. 3. és 7.
III.A hivatalosak II. (Júdás)1950. márc. 10. és. 14.
IV.A választottak I.(Az apostolok: Péter és János) 1950. márc. 17. és 21.
V.A választottak II. (Az asszonyok: Szűz Mária)1950. márc. 24. és 28.

1950. ádvent

Keresztény egyetemesség

Budapest, Ciszterci (Szent Imre) templom, kedd esténként (PH, 1951, 3*).
Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), péntek esténként fél 7 órakor

I.Egyetemesség a világképben1950. dec. 4. és 8.
II.Egyetemesség a magatartásban1950. dec. 11. és 15.
III.Egyetemesség a történelemben1950. dec. 18. és 22.

1951. nagyböjt

Jézus Krisztus (Bevezetés az evangéliumba)

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), péntek esténként fél 7 órakor
Budapest, Ciszterci (Szent Imre) templom, kedd esténként (PH, 1951, 4).
Győr, bencés templom, 1951. ápr. 17-21.

I.Jézus Krisztus és a mai ember1951. febr. 9. és 13.
II.A történelmi Krisztus1951. febr. 16. és 20.
III.Az emberek Jézusa1951. febr. 23. és 27.
IV.„Isten Fia”1951. márc. 2. és 6.
V.„Az Úr”1951. márc. 9. és 13.

1951. ádvent

Készítsétek az Úr útját!

Budapest, Szent Rita kápolna, hétfő esténként
Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), péntek esténként 7 órakor

I.A keresztény ember és „e világ”1951. nov. 26. és 30.
II.A keresztény ember és az emberi sors (A keresztény reményről)1951. dec. 3. és 7.
III.A keresztény ember szabadsága (Szabadság és felelősség)1951. dec. 10. és 14.
IV.A keresztény ember öntudata1951. dec. 17. és 21.

1952. nagyböjt

A szeretetről

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), péntek esténként 7 órakor
Budapest, Szent Rita kápolna, hétfő esténként (PH, 1952, 4-5).

I.„Nagy dolog a szeretet” (Kempis) (Elmélkedés a szeretet mivoltáról)1952. febr. 29. és márc. 3.
II.„Szeretet az Isten” (1Jn 4,16) (Az Isten szeretetéről)1952. márc. 7. és 10.
III.„Szeresd a te Uradat, Istenedet” (Mt 28,37) (Az Isten iránti szeretetről)1952. márc. 14. és 17.
IV.„Mint tenmagadat” (Mt 22, 39) (Az önszeretetről)1952. márc. 21. és 24.
V.„Aki embertársát szereti” (Róm 13,8) (A felebaráti szeretetről)1952. márc. 28. és 31.
VI.„A tökéletesség köteléke” (Kol 3,14) (A közösségi szeretetről)1952. ápr. 4. és 7.

1952. ádvent

A Biblia Istene

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), péntek esténként 7 órakor (PH, 1952, 14)
Budapest, Belvárosi főplébániatemplom, vasárnaponként a déli szentmise után

I.A pátriárkák Istene1952. nov. 28. és 30.
II.A Törvény Istene1952. dec. 5. és 7.
III.A próféták Istene1952. dec. 12. és 14.
IV.Az Evangélium Istene1952. dec. 19. és 21.

1953. nagyböjt

A nyolc boldogság

Budapest, Piarista kápolna (Piarista utca 1.), szerdánként este 7 órakor
Budapest, Belvárosi főplébániatemplom, vasárnaponként fél 1 órakor

I.A hegyi beszéd1953. febr. 18. és 22.
II.A boldogságok1953. febr. 25. és márc. 1.
III.Lelki szegények, tisztaszívűek1953. márc. 4. és 8.
IV.Szelídek, békességesek1953. márc. 11. és 15.
V.Sírók, irgalmasok1953. márc. 17. és 22.
VI.Éhezők, üldözöttek1953. márc. 24. és 29.

1953. ádvent

Az Úrangyala

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként a déli szentmise után
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 7 órakor (PH, 1953, 18)

I.„Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát”1953. nov. 29. és 30.
II.„Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint”1953. dec. 6. és 7.
III.„És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék”1953. dec. 13. és 14.
IV.„Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire”1953. dec. 20. és 21.

1954. nagyböjt

A keresztút

Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér) hétfőnként este 7 órakor („Az előadások iránt talán még a szokottnál is nagyobb érdeklődés mutatkozik, …nemcsak a külső és a belső kápolna, hanem a lépcsőház és a földszinti és az első emeleti folyosó is zsúfolásig megtelt hallgatókkal”; PH, 1954, 6).
Budapest, Egyetemi templom, keddenként este 8 órakor

I.A kereszt titkai (1-2. állomás)1954. márc. 8. és 9.
II.A bűn titka (3., 7., 9. állomás)1954. márc. 15. és 16.
III.A mások keresztje (5., 6., 8. állomás)1954. márc. 22. és 23.
IV.Mária keresztútja (4. és 13. állomás)1954. márc. 29. és 30.
V.Krisztus szenvedése (10-11. állomás)1954. ápr. 4. és 5.
VI.Jézus halála és temetése (12. és 14. állomás)1954. ápr. 12. és 13.

1954. ádvent

Négy nagy mester (Útmutatók a lelki életben)

Budapest, Piarista kápolna (Miksztáh Kálmán tér), hétfő esténként
Budapest, Egyetemi templom, keddenként (PH, 1954, 42).

I.Szent Pál1954. nov. 29.
II.Szent Ágoston1954. dec. 6.
III.Szalézi Szent Ferenc1954. dec. 13.
IV.Newman1954. dec. 20.

1955. nagyböjt

Az imádság

Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként („Mindjárt az első alkalomra egyenesen aggasztóan nagyszámú közönség gyűlt össze, úgy, hogy komoly megfontolás tárgyává kellett tenni valami kivezető út keresését. Két lehetőség között lehetett választani: vagy a hallgatóság számát kellett csökkenteni, ami csak a férfiak és nők különválasztásával vagyis a beszéd megduplázásával [lehetséges], vagy pedig a megjelentek gazdaságosabb elhelyezésére kellett módot keresni. Érett megfontolás után az utóbbit választottuk. Ennek eszköze volt a földszinti folyosó bekapcsolása és a lépcsőház okosabb kihasználásása. … A Szőnyi László rendtársunk vezetése alatt álló lelkes rendezői gárda … ennek lehet tulajdonítani, hogy az utolsó konferenciákon a látogatók száma egyetlen emberrel sem csökkent ugyan, de célszerűbb elhelyezése és a kivonulás tudatos irányítása következtében a hallgató helyek benépesítése és kiürítése lényegesen simábban ment, mint eddig.”)
Budapest, Egyetemi templom, keddenként („ezúttal is megismétli konferenciáit az egyetemi templomban éppen olyan látogatottság mellett, mint nálunk. Látszik, hogy a beszédek sok-sok embernek lelki szükségletét elégítik ki”; PH, 1955, 4).

I.Az ima elmélete1955. febr. 28. és márc. 1.
II.Az ima pszichológiája1955. márc. 7. és 8.
III.A magánima1955. márc. 14. és 15.
IV.Az elmélkedés1955. márc. 21. és 22.
V.A liturgikus ima1955. márc. 28. és 29.
VI.A népies imádság1955. ápr. 4. és 5.

1955. ádvent

Istengyermekség és krisztusi nagykorúság

Budapest, Ferencvárosi plébániatemplom (Bakáts tér), vasárnaponként este 7 órakor („a hatalmas templom … egészen megtelt hallgatókkal. Ugyanez történt a következő három alkalommal is”; PH 1955, 55-56)
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfőként este 7 órakor

I.Vallásosságunk fejlődése1955. nov. 27. és 28.
II.Gyermeki vallásosság1955. dec. 4. és 5.
III.Ifjúi vallásosság1955. dec. 11. és 12.
IV.Nagykorú vallásosság1955. dec. 18. és 19.

1956. nagyböjt

Isten és ember a Miatyánk tükrében (Miatyánk III.)

Budapest, Belvárosi plébániatemplom, vasárnaponként este 7 órakor
Budapest, Piarista kápolna, hétfőként este 7 órakor („mivel az előző évek tapasztalatai alapján óriási tömeg érkezésére kellett számítanunk, a fizikai szakkör diákjai – Kovács Mihály rendtársunk vezetésével – hangszórókkal látták el a folyosókat is. Ennek a kitűnő technikai előkészítésnek volt köszönhető, hogy az összesereglett hatalmas tömeg épületünk minden zugában jól hallotta az előadásokat”; PH 1956, 6)

I.„Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved”1956. febr. 19. és 20.
II.„Jöjjön el a te országod!”1956. febr. 26. és 27.
III.„Legyen meg a Te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is.”1956. márc. 4. és 5..
IV.„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”1956. márc. 11. és 12.
V.„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek.”1956. márc. 18. és 19.
VI.„És ne vígy minket a kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!”1956. márc. 25. és 26.

1956. ádvent

Öltözzetek Krisztusba!

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor („A kijárási tilalom miatt nem volt alkalmas időpont arra, hogy a mi kápolnánkban is megismételhesse előadásait. Bár a közlekedés rengeteg akadályba ütközött, mégis állandóan zsúfolásig megtöltötték a templomot az adventi sorozat hallgatói”; PH 1956, 54)

I.A Krisztusba öltözött ember hétköznapi viszonya Istenhez1956. dec. 2.
II.A Krisztusba öltözött ember hétköznapi viszonya az emberekhez1956. dec. 9.
III.A Krisztusba öltözött ember hétköznapi viszonya sorsához1956. dec. 16.
IV.A Krisztusba öltözött ember hétköznapi viszonya hivatásához1956. dec. 23.

1957. nagyböjt

meghívó

A hét szentség

Budapest, kőbányai Szent László plébániatemplom, pénteken esténként 6 órakor
Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor
Megjegyzés: „A konferenciák menetét … egy közbejött sajnálatos autóbusz-baleset váratlanul megszakította. Rendfőnükünk ugyanis hirtelen fékezés miatt hanyattesett, és bordatörést szenvedett.” (PH, 1957, 9). Emiatt csak három beszéd hangzott el nagyböjtben, a további kettőt húsvét után mondta el.

I.A keresztség és a bérmálás1957. márc. 8. és 10.
II.Az oltáriszentség1957. márc. 15. és 17.
III.A bűnbánat szentsége1957. márc. 22. és 24.
IV.Az utolsó kenet1957. ápr. 26. és 28.
V.Az egyházi rend1957. máj. 3. és 5.
VI.A házasság1957. máj. 10. és 12.

1957. ádvent

Isten-várás, Isten-keresés

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 18 órakor

I.Isten-várás, Isten-keresés1957. dec. 1. és 2.
II.Istenkeresés magamban1957. dec. 8. és 9.
III.Isten az emberekben1955. dec. 15. és 16.
IV.Isten a kinyilatkoztatásban1957. dec. 22. és 23.

1958. nagyböjt

Emberek a kereszt alatt (II.)

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor („akárhányan az ajtókon kívülre szorultak”)
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 18 órakor („olyan hatalmas tömegek árasztották el rendházunket, hogy még a földszinti folyosó is megtelt velük. Fizikusaik ügyes keze mindenüvé hangszórókat szerelt, melyek kitűnően közvetítették az előadást”; PH, 1958, 9)

I.A pogányok (A katonák, Pilátus)1958. febr. 23. és 24.
II.A hivatalosak I. (A nép, a nagytanács)1958. márc. 2. és 3.
III.A hivatalosak II. (Júdás)1958. márc. 9. és 10.
IV.A választottak I. (Az apostolok: Péter és János)1958. márc. 16. és 17.
V.A választottak II. (Az asszonyok: Szűz Mária)1958. márc. 23. és 24.

1958. ádvent

plakát

Az ember, amint az Isten elgondolta

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 19 órakor

I.Ember vagyok!1958. nov. 30. és dec. 1.
II.Hívő vagyok!1958. dec. 7. és 8.
III.Keresztény vagyok!1958. dec. 14. és 15.
IV.Katolikus vagyok!1958. dec. 21. és 22.

1959. nagyböjt

Krisztus Urunk kínszenvedése (A fájdalmas titkok alapján)

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 19 órakor

I.„Aki érettünk vérrel verítékezett”1959. febr. 15. és 16.
II.„Akit érettünk megostoroztak”1959. febr. 22. és 23.
III.„Akit érettünk tövissel koronáztak”1959. márc. 1. és 2.
IV.„Aki érettünk a keresztet hordozta”1959. márc. 8. és 9.
V.„Akit érettünk kereszte feszítettek”1959. márc. 15. és 16.

1959. ádvent

Utak az Istenhez (XX. századi megtértek életén keresztül)

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 19 órakor

I.Willibrord Verkade (†1946)1959. nov. 29. és 30.
II.Elisabeth Leseur (1866–1914)1959. dec. 6. és 7.
III.Takashi Nagai (1908–1951)1959. dec. 13. és 14.
IV.Charles de Foucauld (1858–1916)1959. dec. 20. és 21.

1960. nagyböjt

A Cirenei nyomában

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 19 órakor

I.Szenvedés és kereszt1960. márc. 6. és 7.
II.Bűnösök1960. márc. 13. és 14.
III.Betegek1960. márc. 20. és 21.
IV.Szegények1960.. márc. 27. és 28.
V.Magányosok1960. ápr. 3. és 4.

1960. ádvent

Lelkiéletünk mesterei

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 7 órakor
Megjegyzés: betegsége miatt csak egy beszédet mondott el.

I. Bevezető1960. nov. 27. és 28.

1961. nagyböjt

Lelkiéletünk mesterei (folytatás)

Budapest, Egyetemi templom, vasárnaponként 12 órakor
Budapest, Piarista kápolna (Mikszáth Kálmán tér), hétfő esténként 19 órakor

II.Néri Szent Fülöp (1515–1595)1961. febr. 26. és 27.
III.Szalézi Szent. Ferenc (1567–1622)1961. márc. 5. és 6.
IV.Páli Szent Vince (1585–1660)1961. márc. 12. és 13.
V.Bosco Szent János (1816–1884)1961. márc. 19. és 20.

A nyomtatásban megjelent konferenciabeszédek

Sík Sándor konferenciabeszédei közül összesen huszonegy darab jelent meg nyomtatásban 1950 és 1965 között a Vigilia folyóiratban, illetve 1969-ben összegyűjtve az Utak Istenhez című kötetben (A kettős végtelen: Sík sándor válogatott munkái, II. kötet: Utak Istenhez: Konferenciák és tanulmányok a lelkiélet köréből, szerk. Kardos Klára–Rónay György, Bp.,1969). A kötet némelyik darabja azonban korábban nem jelent meg a folyóiratban, Az imádságról szóló beszédsorozat pedig (amelyet a Vigilia Sík Sándor halála után, 1964/1965-ben közölt) a kötetből maradt ki. Az alábbiakban e beszédek kronológiai rendben találhatók.

Rövidítések

KV = Sík Sándor, A kettős végtelen: Sík Sándor válogatott munkái, II. kötet, szerk. Kardos Klára–Rónay György, Bp.,1969.

KI = Sík Sándor Válogatott írásai: Kereszténység és irodalom, szerk. Rónay László, Bp., Vigilia, 1989.

PH = Piarista Hírek

SZP = Sík Sándor, A szeretet pedagógiája: Válogatott írások, szerk. Rónay László, Bp., 1996.

  URL: http://archivum.piarista.hu/siksandor/eletmu/konferenciak.htm [2009]


© Sík Sándor szerzői jogainak tulajdonosa a Piarista Tartományfőnökség (1052 Budapest, Piarista köz 1.). A honlapon található dokumentumok csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használhatók. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a Tartományfőnökség engedélyét kell kérni.