Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

virtuális emlékszoba

▷ Hangok ▷ Megzenésített versek

Sík Sándor megzenésített verseiből

Magyar diák induló / Lányi Ernő, 1911. <szöveg> <kotta>

Zászlónk Diáknaptára 1911/1912, 236-237.

Az elmozdított kövön / Turry Peregrin, 1912. <szöveg> <kotta: [1], [2]. oldal>

Zászlónk 10(1911/1912), 226-227.

Cserkész-induló / Turry Peregrin, 1913. <szöveg> <kotta>

Zászlónk 11(1912/1913), 293. (1913. jún. 15.)

Cserkészinduló / Turry Peregrin, 1921. <szöveg> <kotta>
Hangfölvétel: archív fölvétel, vezényel Turry Peregrin, 1939.

 

Assisi Szent Ferenc Naphimnusza / Halmos László <szöveg> <kotta: [1], [2], [3], [4]. oldal>

Himnusz Szent Imre királyfihoz / Dohnányi Ernő, 1930. <szöveg> <kotta>

Nagyasszonyunk 1930:10, 220. – Szent Imre-emlékkönyv, szerk. Harsányi Lajos–Tordai Ákos, Bp., 1930, 94-95. – Emlékkönyv Szent Imre herceg 900 éves jubileumára, szerk. Balanyi György–Schütz Antal, Bp., 1930, melléklet (Dohnányi Ernő zenéjével négyszólamú férfikarra).

Sík Sándor Te Deum-a / Kodály Zoltán, 1961. <szöveg>
Hangfölvétel: Sík Sándor Kamarakórus, vezényel Cs. Büttner Hedvig, 1989.

Hangfölvétel: Magyar Rádió Énekkara, vezényel Strausz Kálmán, Lendva 2005.

 

Sík Sándor Te Deum-a / Ivaskovics József, 2006. <szöveg> <kotta>

Hangfölvétel: Összevont Református Kórus, vezényel Ivaskovics József, Kárpátaljai Református Kórusok IX. Találkozója, Ungvár, 2010. április 24.

 

Az andocsi Máriához / Galambos Nándor, 2009. <szöveg>

Hangfölvétel: Ismerős Arcok együttes, Budapest, Petőfi Csarnok, 2010. nov. 5.

 

  URL: http://siksandor.piarista.hu/hangok/zenemuvek.htm [2004]


© Sík Sándor szerzői jogainak tulajdonosa a Piarista Tartományfőnökség (1052 Budapest, Piarista köz 1.). A honlapon található dokumentumok csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használhatók. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a Tartományfőnökség engedélyét kell kérni.