Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

virtuális emlékszoba

▷ Képek ▷ Plasztikák

Plasztikák

Strobl Alajos mellszoba Sík Sándorról (a műteremben jobbra). 1921/1922 körül.
(Elveszett, fényképe: MPRKL, SS, Fényképek, Portrék 74; a képen még a következők mellszobrai láthatók: Várday Szilárd, a Képzőművészeti Főiskola igazgatója, Berzeviczy Albert az Akadémia elnöke, Huszár Elemér terézvárosi káplán; hátul Stróbl Alajos és fia, Stróbl Mihály.)
Székely Istvánné Stach Borbála, 1940 körül
(Ismeretlen helyen, fényképe: MPRKL, SS, Fényképek, Portrék 79).
„Székelyné nevű barátnőm már régóta könyörgött neki, hogy megcsinálhassa a fejét. Ez is jellemző rá, hogy soha annyi időt nem vindikált magának, hogy modeltt üljön. Megbeszélték már többször is, de nem került rá sor. Úgyhogy Bori barátnőm végül is úgy csinálta meg, hogy [Stadler] Frida adott neki fényképet, egy gyönyörű fiatalkori félprofilban levő képet. Hosszú időn keresztül csinálta. Gyönyörű fej lett, De mikor kért, hogy bíráljam meg, megmondtam, hogy ez germeán fej, a Tanár Úr pedig tipikus asszír fej. Akkor újracsinálta. És következett a bemutatás. Megjelentek a Tanár Úrék. és akkor merült föl, hogy a 20-as években Strobl Alajos, a nagy szobrász már csinált egy szobrot róla, de az eltűnt. Mesélte, hogy Strobl nagyon dühös volt, mert azt mmondta: » A mosolyodat akarom megcsinálni, de nem sikerül.« Tehát most már ez az egyetlen szobor, amely róla van, és azt mondta, hogy ez jobb, mint a Stróblé vol, és gratulált Borinak. A szobor ma is őnála van.” (Kampis Sára emlékezése, PMKL, IV.133: Sík Sándor gyűjtemény, Adattár, Emlékezések Sík Sándorra).
Beck András emlékérme Sík Sándor 50. születésnapjára (hátlap), 1939. Tóth Sándor plakettje (előlap), 1975.
<Az idézet a Szeptemberi lomb című versből származik.>
Varga Imre jubileumi plakettje (előlap), 1989. Dombormű, 1992. Eredetileg a budapesti piarista gimnázium Mikszáth téri épületének főlépcsőházában volt, ahol 1992. nov. 28-án avatták föl. Az avatásnál Lukács László piarista mondott beszédet. 2011-ben átvitték a gimnázium újrafoglalt Váci utcai épületébe. <A táblán olvasható idézet az Encián című versből származik.>
Sütő Ferenc mellszobra, Mátraszentimre (a plébánia templom körüli parkban, a szentély mögött), 2015
A szobor fölavatása 2015. július 25-én történt. A mátraszentimrei templomban Jelenits István piarista és Kacsik Árpád plébános mutattak be szentmisét, majd ugyanott Jelenits István tartott nyilvános irodalomórát Sík Sándor mátraszentimrei verseiről. Ezután a szobor előtt Stuller András polgármester és Tóth Sándor költő beszéltek, Józsa-Kalocsai Mária népdalénekes és Kotány Dániel színművész előadásai hangzottak el, majd Jelenits István szentelte meg a szobrot (Magyar Kurír)
 

  URL: http://siksandor.piarista.hu/muveszet/plasztikak.htm [2004]