Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

virtuális emlékszoba

▷ Képek ▷ Plasztikák

Plasztikák

Beck András emlékérme Sík Sándor 50. születésnapjára (hátlap), 1939. Tóth Sándor plakettje (előlap), 1975.
<Az idézet a Szeptemberi lomb című versből származik.>
Varga Imre jubileumi plakettje (előlap), 1989. Dombormű, 1992. Eredetileg a budapesti piarista gimnázium Mikszáth téri épületének főlépcsőházában volt, ahol 1992. nov. 28-án avatták föl. Az avatásnál Lukács László piarista mondott beszédet. 2011-ben átvitték a gimnázium újrafoglalt Váci utcai épületébe. <A táblán olvasható idézet az Encián című versből származik.>
Strobl Alajos mellszoba Sík Sándorról (a műteremben jobbra). 1921/1922 körül.
(Elveszett, fényképe: MPRKL, SS, Fényképek, Portrék 74; a képen még a következők mellszobrai láthatók: Várday Szilárd, a Képzőművészeti Főiskola igazgatója, Berzeviczy Albert az Akadémia elnöke, Huszár Elemér terézvárosi káplán; hátul Stróbl Alajos és fia, Stróbl Mihály.)
Székely Istvánné Stach Borbála, 1940 körül
(Ismeretlen helyen, fényképe: MPRKL, SS, Fényképek, Portrék 79).

  URL: http://archivum.piar.hu/siksandor/muveszet/plasztikak.htm [2004]