Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

virtuális emlékszoba

▷ Tárgyak ▷ Könyvek

Sík Sándor könyvtárából

Sík Sándor élete során gazdag és értékes magánkönyvtárat gyűjtött össze, amelyről verseiben is többször szeretettel írt. „Polcaimon a könyvek százai, / Ó ifjú olvasások lázai!” (Kérdések felelet nélkül, 1962). „Rakosgatom, rendezgetem, lapozgatom, / Simogatom a könyveket: / Egy emberélet könyveit” (Könyvek, 1955).

Könyveit saját ex libris-szel látta el, amelyet barátja Nagy Sándor, Gödöllőn élő festőművész rajzolt számára az 1920-as években. Nagy Sándor is a Regnum Marianum szellemi köréhez tartozott, és ő illusztrálta Sík Sándor több verseskötetét (Szemben a nappal, 1910; Maradék magyarok, 1916; A boldog ember inge, 1930). Az ex libris-en egy erdei Madonna látható a kis Jézussal, lábánál pedig két cserkészfiú térdel (Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés, szerk. Koltai András, II, Bp., 2019, 306-307). Az ex libris-ek fölragasztásában Szegeden a piarista gimnázium diákjai segítettek neki. Egyikük volt Békési István (1912–2000), későbbi jezsuita szerzetes, akit magyar tanára, Diósi Géza kért meg a feladatra. „»Délután menj fel H. Bandival Sík tanár úrhoz! A könyvtára rendezéséhez kért pár fiút, és én téged ajánlottalak.« Ex libris Sík címkéket ragasztottunk a borítólap belső oldalára. Ő közben írt, le s föl sétálva tervezett, költött. De a cukorkásdobozt mindig kitette, és adott könyvet is, hogy hazavigyük olvasni.” (Békési István, Húsz éve halt meg Sík Sándor, in Szív 1983, 395-400: 396).

A könyvtár Sík Sándor halálakor a budapesti, Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban, az első emeleten található szobáiban volt. A rendi szokás szerint a könyveket a földszinti rendtartományi központi könyvtárba helyezték volna el, erre azonban a helyszűke miatt nem került sor. Az is fölmerült, hogy Sík Sándor szobáit, egyfajta múzeumként meghagyják eredeti állapotukban, de a rendház szűkössége ez sem valósult meg. 1964 elején Albert István tartományfőnök költözött be elődje szobáiba, de úgy, hogy csak a kisebbik szobában rendezkedett be, a nagyobbik szobában pedig (amelyet tartományfőnöki fogadószobává minősítettek) megmaradtak a polcokon Sík Sándor könyvei, úgy, ahogy életében is voltak. A rendi hírlevél, a Piarista Hírek így számolt be erről 1964 áprilisában: „Sík Sándor rendfőnök atyánk magánkönyvtárával kapcsolatban azt a megoldást választottuk, hogy – kultúrtörténeti szempontból is – egyelőre maradjon együtt az egész anyag. Weiner Ferenc rendtársunk, központi könyvtáros fáradozásával és irányításával megtörtént a kb. 5000 kötetnek katalógusba foglalása kispapjaink segítségével. Ez a katalógus a magyar szellemi élet egyik kiválóságának érdeklődési körét híven fogja tükrözni az utókor számára is.” (A segítő kispapok egyike, aki a katalógust gépelte, Ruppert József volt.)

A könyvek Varga László és Jelenits István tartományfőnökök idejében is, egészen 1995-ig megmaradtak a tartományfőnöki fogadószoba polcain, akkor azonban átszállították őket a központi könyvtárába, a rendház földszintjére. Ottani újrakatalogizálásuk (részben immár digitális módon) 2006/2007-ben fejeződött be. A földolgozás során azonban Sík Sándor könyveit – más rendtársainak magánkönyvtáraihoz hasonlóan – nem kezelték különgyűjteményként. Bár számos könyvében megtalálható volt a nyomtatott exlibrisét, sok kötet jelzés nélkül maradt. A könyvtár katalógusa általában ilyen esetekben is jelzi, hogy a könyv egykor Sík Sándor birtokában volt, de nem mindegyikben. Így a gyűjtemény teljes rekonstruálása csak az 1963/1964-ben fölvett leltár alapján lehetséges.

Az alábbiakban néhány jellemző és értékes darabot mutatunk be a földolgozott kötetek közül. (KA)

Hugo, Victor, Les Contemplations, Paris, [191?].
Sík Sándor exlibrisével.
Piarista Központi Könyvtár, Budapest, 202/4/18.
Babits Mihály, Jónás könyve, [Budapest, 1939].
A szerző ajánlásával Sík Sándornak.
Piarista Központi Könyvtár, Budapest, 201/3/30.
  Pakocs Károly, Lélek-ország: Versek, Szatmár, 1927.
A szerző ajánlásával Sík Sándornak, „az ideális katholikus költőnek”, 1926. dec. 19.
Piarista Központi Könyvtár, Budapest, 63/5/79.
  Pakocs Károly, Jöttem Isten városából: Versek, Szatmár, 1929.
A szerző ajánlásával Sík Sándornak, 1929. máj. 31.
Piarista Központi Könyvtár, Budapest, 507/6/10.
  Radnóti Miklós, Meredek út: Versek, [Budapest], 1938.
A szerző ajánlásával Sík Sándornak, „fiúi és tanítványi tisztelettel és szeretettel”, 1938. dec. 1.
Piarista Központi Könyvtár, Budapest, 201/3/31.
Cantus catholici 1651, [s. a. rend. Raffaelli Rafaela és a budapesti Ranolder-intézeti tanítóképző növendékei, előszó Sík Sándor], Bp., 1935 (Magyar Irodalmi Ritkaságok, XXXV).
Raffaelli Rafaela irgalmas nővér Sík Sándor tanítványa volt a szegedi egyetemen. Ezért írta ajánlásában: „A himnuszfordító fraternek a kódexmásoló sororok szeretetével. Bp. 1935. aug. 27.”
Piarista Központi Könyvtár, 68/6/25a.

  URL: http://siksandor.piarista.hu/konyvtar/konyvtar.htm [2004]