Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

virtuális emlékszoba

▷ Képek ▷ Fényképek ▷ Csoportképek

<család> <portrék> <csoportképek> <cserkészet> <temetés>

Csoportképek

A kecskeméti piarista studentátus zenekara (középen hegedűvel Sík Sándor), 1904-1906 között
(PMKL, Fényképek, Csoportképek 1).
A Zászlónk szerkesztőségének tagjai Selmecbányán a bánya bejárata előtt, Chrien műterem fölvétele, Selmecbánya, 1912
(PMKL, SS, Fényképek, Nagyalakú 5)
„Ezek a sötétarcú legények – ne tessék megijedni – nem pesti ablakbeverők, csak a Zászlónk szerkesztőségének tagjai és Izsóf Alajos kapitány. Mikor Selmecbányán voltunk, az ő agyában született a bús ötlet, hogy ha Mátyás király kapát nyomhatott Gömörben a főurak kezébe, hát az ő szívekben bányászó munkatársai is leszállhatnak egyszer a föld alá, ahol sok kérges kéz az »ércet töri, hányja«. Megtörtént. És amíg ott lent, ötszáz méternyi mélységben a város alatt, ezeknek a kérges, serény kezeknek hallgatag hőseit bámultuk, fent, a fényképező masina előtt, a magunk hősi vakmerőségének hódoltunk. Csakis innen van, hogy a rhodosi kolosszus kismiska lehetett a »kapitányhoz« [jobbról az első], amint átvetett lábakkal áll a gépház melletti két araszos csatorna fölött. Szomszédságában [balra] Sík Sándor, a Zászlónk poétája, a bányászlámpást tartja előtérbe: ez itt »a belülvalók mécse«. Mellette [balra, elöl] Radványi [Kálmán], a kritikus. Éppen a látottakat szedi rendszerbe s bányászsipkája szinte tornyosodik a gyülemlő gondolatoktól. Aztán Turry [Peregrin] uram, a zenepoéta. Arcán a rettenet döbbenete, amint agya a felvonógép harsogó kerekének szörnyű melódiáját issza és visszatorpan. És végül Sárándy szívére tett kezekkel bizonykodik: Enyém az igazság! Tiszteletet érdemlő az ember a földet túró féreg szerepében is, ha úgy állja meg a helyét, ahogy kell: emberül! Azért hát ezt a képet illő respektussal tessenek megtekinteni.” (Egy kirándulásunk emléke írásban és képben, in Zászlónk 10(1911/1912), 330. [1912. jún. 15.])
Sík Sándor és osztálya a váci piarista gimnáziumban, Báskay Dezső fölvétele, 1910/1911
(PMKL, SS, Fényképek, Nagyalakú 6).
Sík Sándor és osztálya a budapesti piarista gimnáziumban, Goszleth István fölvétele, 1912-1916 között
(PMKL, SS, Fényképek, Nagyalakú 7).
Sík Sándor és osztálya (VIII/a.) a budapesti piarista gimnáziumban, Csiky Imre fölvétele, 1921/22
(PMKL, SS, Fényképek, Nagyalakú 8).
Sík Sándor és osztálya (VI/b.) a budapesti piarista gimnáziumban, Csiky Imre fölvétele, 1928/29
(PMKL, SS, Fényképek, Nagyalakú 11).
Kiránduláson, 1931. máj. 21.
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek, 7).
Kiránduláson, Kállay-liget, 1942
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek, 9).
A szegedi piarista rendház tagjai Szinger Kornél szegedi aranymiséjén, Auer fölvétele, 1937 aug./szept. (Piarista Múzeum, Fényképgyűjtemény, XVI, 84v). Felső sor: Babos Dezső, Nagy Vince, Szűcs János, Barborik István, Hantos Lőrinc, Lénárd Ödön, Maklári Lajos, Horváth Ambrus; középső sor: Kerkai József, Zányi László, Diósi Géza, Albert István, Révai József, Rassovszky Gyula, Tárkányi Ferenc, Kiss Márton, Csonka Mihály; ülnek: Kiss István, Sík Sándor, Fekete Ipoly, Szinger Kornél, Kisparti János házfőnök, Karl János igazgató, Czimmermann Pál, Salánky István
A svábhegyi Förster-villában, 1946. július
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek, 15).
Ortutay Gyula második gyerekét kereszteli, a keresztszülők Boldizsár Iván és Radnóti Miklósné, Magyar Központi Híradó Rt. fölvétele, 1946 körül
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek, 17).
Gresz István és Ferenci Sára esküvője a budapesti piarista kápolnában (Váci utca), Lerner fotóriport iroda fölvétele, 1952. szept. 2.
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek, 23).
Diákokkal a budapesti piarista kápolnában, 1959. jan. 25.
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek, 28).
Kodály Zoltánnéval egy Kodály-ünnepségen a Patrona Hungariae gimnáziumban (Knézich utca), 1960 körül
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek 54).
A 80 éves Kodály Zoltán köszöntése a Patrona Hungariae Leánygimnáziumban, 1962. december 8. felesége. Balról: Kodály Zoltán, Kodályné Péczely Sarolta, Sík Sándor, Albert István
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek 55).
A budapesti piarista rendház tagjai, 1959/1960. Ülő sor: Szomolányi József, Babos Dezső, Balogh Ferenc, Nagy Miklós, Sík Sándor, Balanyi György, Szűcs János, Mátray János, Schmidt Mihály. Első álló sor: Weiner Ferenc, Hegyi Ferenc, Pogány János, Fekete Antal, Gál István, Somogyi Zoltán, Vékey Károly. Hátsó álló sor: Kincs Lajos, Galambos László, Meggyes János, Szemenyei László, Maklári Lajos, Vízvári László, Kovács Mihály. A háttérben civilben Vitányi Ottó piarista.
(PMKL, Budapesti rendház levéltára, Új korszak, [II.9.a], Historia domus Budapestinensis 1961-1986 [N 418], p. 10).
Albert István és Darvasy Mihály asszisztensekkel a budapesti piarista rendház (Mikszáth Kálmán tér) folyosóján, 1962 körül
(PMKL, Fényképek, SS, Csoportképek 52).
Nagy József, Balanyi György, Mátray János és Sík Sándor a budapesti piarista rendház tetőteraszán, 1959/1960
(PMKL, Budapesti rendház levéltára, Új korszak, [II.9.a], Historia domus Budapestinensis 1961-1986 [N 418], p. 10).

  URL: http://siksandor.piarista.hu/fenykepek/csoportkepek.htm [2004]