Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

virtuális emlékszoba

▷ Életút ▷ Visszaemlékezések ▷ Turry Peregrin

Visszaemlékezések Sík Sándorra

Turry Peregrin

Hogyan keletkezett a cserkészinduló, in Zászlónk 31(1932/1933), jamboree-szám, 11. – Ld. még: Ivasivka Mátyás, Nyolcvan éves a magyar cserkészinduló, in Magyar Cserkész 32(1993):4, 20. – Fölkutatásához ezúton is köszönöm Ivasivka Mátyás segítségét.

 

Mindkét cserkészinduló („Vígan fiúk…” és „Fiúk föl a fejjel!”) Turry Peregrin zeneszerző műve. Turry abban az időben a Regnum Marianum zene- és énektanára volt. Az alábbiakban elmondja, mint keletkezett a cserkészinduló.

A magyar cserkészmozgalom 1913-ban még csecsemőkorát élte. A Zászlónk akkor az angol cserkészéletet behatóan ismertette a magyar diákság előtt. Jómagam is a Zászlónkból merítettem első cserkészismereteimet. Ebben az esztendőben történt: május egyik délelőttjén betoppan hozzám kedves poétatársam és barátom, Sík Sándor. Nagy munkában talált. Első színpadi művemen, a „Kozáklakodalom” című operettemen dolgoztam lázas izgalommal. Sík Sándor fölöttébb komoly és határozott volt.

– Egy verset hoztam. – mondotta és a verset zongorám kottatartójára helyezte.

– Örülük Sanyikám, – mondtam neki – ha az operettemmel készen leszek, július eleje körül, akkor rögtön megzenésítem költeményedet. Addig sajnos még lélegzeni sem lesz időm.

– De erre a muzsikára még ma szükségem van. – jelentette ki költőm félelmetes komolysággal. Bevallom, én korántsem voltam ennyire komoly és mosolyogva magyarázgattam.

– Sanyikám, akkor nem marad más hátra, légy a vendégem két-három hétre, de legalábbis addig, amíg a II. felvonás fináléját befejeztem.

– Kérlek, – szólt Sanyi – nem bánom, hogy gondolod, mint csinálod. Egy biztos: addig innen el se megyek, míg a Cserkészinduló zenéje nem lesz kész!

Most már tudom, hogy a drága Sanyi barátom miért fogott ily szigorú ostrom alá. A helyzet ugyanis az volt, hogy a budapesti piaristák cserkészcsapata, amelynek parancsnoka Sík Sándor volt, avatás előtt állt. Költő-parancsnok számára mi sem volt könnyebb – saját csapatának indulót írt. Peregrin majd megírja a muzsikát.

Így is történt! Azaz: Sík Sanyi leült és irigylésre méltó nyugalommal – várt. A cserkészinduló-vers a zongora kottatartóján szintén – várt. De nem sokáig! Mert ahogy asztalomhoz leültem, hogy tovább dolgozzam, önkéntelenül feltekintgettem a vers felé:

… Jó fegyverünk, izmos karunk,
Égő szemünk, vidám dalunk,
Amerre nézünk megterem
A győzelem!

– Nagyszerű! Pompás! – gondoltam magamban. S a hogy megint olvasgattam, hallom magamban a dallamot! A zongorához ugrom, kezdem játszani; énekeltem a szöveggel a dallamot.

– Ez az! Ez kell nekem! – mondja Sík Sanyi lelkendezve.

Persze most már gyorsan ment az első rész megkomponálása is. Elkészült a zongorakivonat-szerű négy szólamra írt vezérszólam is.

Mégis Sík Sándornak lett igaza! Vitte a kész indulót, melyről akkor nem is sejthettük, hogy országunk fiatalja-öregje énekelni fogja. Most, 20 év múltán boldog szívvel, boldog büszkeséggel hallgatom szerteszét:

Fiúk fel a fejjel
A harsona zeng.

Turry Peregrin a cserkészinduló gramofonfölvételét vezényi a His Master's Voice stúdiójában, 1930 körül.
(Zászlónk 31[1932/1933], jamboree-szám, 11.)

  URL: http://siksandor.piarista.hu/eletut/visszaemlekezesek/turry.htm [2004]